forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Our Church
  We believe that the door to salvation is always op
 • Sunday Ministry
  Come, Lets praise and Worship Him, He who des
 • Youth Ministry
  It’s the ministry that bridges the gap of ge
 • Children Ministry
  Children of today are the Kingdom builder o

 

Two Are Better Than One 

 

TWO ARE BETTER THAN ONE. FOR IF THEY FALL, ONE WILL LIFT UP THE OTHER. Amen. Ecclesiastes 4:9-10.

सम्पूर्ण ख्रिष्ट प्रेमी प्रभुको जनहरूलाई प्रभुको प्यारो नाँउमा जैमसी। यही २०७४ बैशाख ९ गते सनिबार,{04/22/17}[ROHI CHURCH]ओआयो कोलम्बसबाट प्रभुको छोरा भाई मंगल राई र [ROHI CHURCH]केन्टोकी लूइभेलबाट प्रभुको छोरी बुद्धि राई बिच मँगनी हुन् गैरहेको छ,र समस्त ख्रिष्ट प्रेमी छोरा-छोरीहरूले उहाँहरूको निम्ति प्राथान गरिदिनुहोस। हामी स-मण्डली परिवार भाई मंगल र बहिनी बुद्धि प्रति औधीनै खुशी छौं। तपाईहरूलाई प्रभुले आशीष गर्नुभएको होस। ! 

Bible Verse For You!

How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, "Your God reigns!" (Isa.52:7)