forkredit.com | http://www.sadowod.com | vivaspb.com | finntalk.com
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Our Church
  We believe that the door to salvation is always op
 • Sunday Ministry
  Come, Lets praise and Worship Him, He who des
 • Youth Ministry
  It’s the ministry that bridges the gap of ge
 • Children Ministry
  Children of today are the Kingdom builder o

Upcoming Events

Flat View
By Year
Monthly View
By Month
Weekly View
By Week
Daily View
Today
Search
Search

Еngagement

Saturday 22 April 2017 01:00pm - 03:00pm
by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 373

TWO ARE BETTER THAN ONE. FOR IF THEY FALL, ONE WILL LIFT UP THE OTHER. Amen. Ecclesiastes 4:9-10.
सम्पूर्ण ख्रिष्ट प्रेमी प्रभुको जनहरूलाई प्रभुको प्यारो नाँउमा जैमसी। यही २०७४ बैशाख ९ गते सनिबार,{04/22/17}[ROHI CHURCH]ओआयो कोलम्बसबाट प्रभुको छोरा भाई मंगल राई र [ROHI CHURCH]केन्टोकी लूइभेलबाट प्रभुको छोरी बुद्धि राई बिच मँगनी हुन् गैरहेको छ,र समस्त ख्रिष्ट प्रेमी छोरा-छोरीहरूले उहाँहरूको निम्ति प्राथान गरिदिनुहोस। हामी स-मण्डली परिवार भाई मंगल र बहिनी बुद्धि प्रति औधीनै खुशी छौं। तपाईहरूलाई प्रभुले आशीष गर्नुभएको होस।

engagement


Back